Wykorzystane rozwiązania i system pomiarowy

Steinbichler COMET 5 Sensor jest systemem przeznaczonym do automatycznego pozycjonowania obiektu, jest również wyposażony w obrotowy stół.

Oczekiwania klienta: wymaganiami klienta w tym przypadku było przeprowadzenie jak najszybszego i w pełni zautomatyzowanego pomiaru, przedstawienie ich rezultatów i wykonanie raportów pomiarowych różnych części rury miedzianej. Zadanie ułatwił stół obrotowy COMET, który jest częścią użytego systemu. Dzięki jego elastyczności pomiary można przeprowadzić szybko i dokładnie bez udziału operatora. Dzięki tej automatyzacji – proces wymiarowania jest dokładniejszy niż dane uzyskiwane z pomiarów ręcznych, a zatem uzyskany zbiór danych jest jakościowo lepszy.